Logo
Usługi P-Poż Andrzej Palt
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Piastowska 3
tel.: +48 603 087 064
 

Firma istnieje na rynku od 2000 roku, świadczymy pełen serwis u Klienta na samochodzie serwisowym.


Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie p-poż. W szczególności zakład świadczy usługi w zakresie kompleksowego wyposażenia obiektów i firm, przeglądów i legalizacji gaśnic oraz agregatów, napraw oraz remontów sprzętu gaśniczego a także sprzedaży sprzętu gaśniczego i oznakowania.


Zakład świadczy usługi w zakresie: kompleksowe wyposażenie obiektów i firm, przeglądy i legalizacja gaśnic oraz agregatów, naprawy oraz remonty sprzętu gaśniczego, sprzedaż sprzętu gaśniczego i oznakowania, sprzedaż hydrantów, pomiary ciśnień.

Proszki gaśnicze

Określane są wszystkie drobno zmielone (niepalne) związki węglanowe lub fosforanowe otoczone błoną hydrofobową, mające za zadanie odizolować płonące ciała od dostępu tlenu. Rozdrobnienie proszku powinno być takie aby średnica ziaren mieściła się w przedziale między 20-60 µm.

W przypadku proszków węglanowych dodatkowo wydzielany jest dwutlenek węgla, mający obniżyć stężenie utleniacza w strefie spalania, natomiast proszki fosforanowe mają zdolność wytwarzania szklistej powłoki pokrywającej powierzchnię gaszonego ciała stałego. Mechanizm gaśniczy proszków polega na inhibicji hetero- i homofazowej, tzn. na przejmowaniu przez proszek energii aktywacji od wolnych rodników odpowiedzialnych za proces spalania.

Piana gaśnicza

Jej działanie gaśnicze polega na odizolowaniu dostępu tlenu od powierzchni palącego się materiału oraz ma działanie chłodzące (obniża temperaturę).

Piana gaśnicza jest:

  • dość tania,
  • zazwyczaj łatwa do wytworzenia,
  • może być podana w postaci piany lekkiej, średniej lub ciężkiej, co zwiększa zakres jej stosowania. Typ piany zależny jest o tzw. liczby spienienia – dla piany ciężkiej wynosi ona do 20, dla piany średniej 21-200, dla lekkiej ponad 200.
Nie może być użyta do gaszenia :
  • ciał reagujących chemicznie z wodą (np. karbid) – co powoduje zwiększenie pożaru,
  • ciał żarzących o bardzo wysokiej temperaturze żaru (grozi to rozkładem wody na wodór i tlen),
  • urządzeń elektrycznych pod napięciem (przewodzi prąd i może spowodować porażenie).